waarbrogfonds

Mag een school zelf een parkeerverbod instellen?

Door Redactie

Alle scholen in Nederland zijn weer begonnen. Het is dus ’s ochtends en ’s middags druk voor de ingang. Een school mag zelf echter geen parkeerverbod instellen. Dit mag alleen de gemeente doen. Geldt er een parkeerverbod of een ‘kiss en ride’-zone? Dan mag je wel stilstaan om je kinderen uit te laten stappen. Zelf uitstappen of wachten mag niet. Je mag je kind(eren) dus niet naar het schoolplein begeleiden. 

Verkeerssituatie bij school vaak gevaarlijk

Maar liefst 26% van de kinderen wordt met de auto naar school gebracht. Dit zorgt rond schooltijden voor hectische en gevaarlijke verkeerssituaties. Het is dan ook niet gek dat een school zijn best doet om de veiligheid op en rond de school te bewaken. Door bijvoorbeeld een parkeerverbod in te stellen. Helaas is een verbod niet voldoende om ongelukken te voorkomen.

Kinderen niet verkeersvaardig genoeg

Ieder jaar vallen 35 doden en meer dan 600 gewonden onder kinderen op weg van en naar school. Vooral kinderen van 0 tot 14 jaar zijn een kwetsbare groep. Ze hebben niet genoeg vaardigheden om veilig aan het verkeer mee te doen.

Wat kun je zelf doen?

Laat kinderen zodra het veilig is, zelfstandig naar school fietsen via een veilige route. Laat ze zo veel mogelijk ervaring opdoen. Oefen de route vooraf samen. Voor een goede voorbereiding heeft Veilig Verkeer Nederland tips opgesteld om veilig naar school te fietsen.

TipTip: Is de school te ver of de route te onveilig? Lees dan 1 van de 100 ideeën voor duurzaam veilig schoolverkeer in ‘Spitsuur rond school’  op de website van Veilig Verkeer Nederland.


Laat een reactie achter


0 Reacties op "Mag een school zelf een parkeerverbod instellen?"