Scheiding

Scheiding: Wat zijn de gevolgen voor de schadevrije jaren?

Door Juul Dijkhuis

Na een scheiding komt er veel op je af. Wie de schadevrije jaren krijgt, zal niet je eerste prioriteit hebben. Maar het moet een keer ter sprake komen.

Hoe gaat dat verder in zijn werk?

De schadevrije jaren zelf verdelen kan niet, maar ze vertegenwoordigen wel een bepaalde financiële waarde. Hiermee kan rekening worden gehouden bij het verdelen van de schadevrije jaren en de rest van de bezittingen en de schulden.

Schadevrije jaren zitten gekoppeld aan de autoverzekering. Ze zorgen voor een hoge korting op de premie. Na één jaar schadevrij rijden bouw je één jaar op. Door het claimen van schades kun je de opgebouwde schadevrije jaren weer verliezen. Ook door te scheiden kun je ze weer verliezen. Je partner heeft bij een scheiding in principe recht op de helft van de opgebouwde jaren. In de praktijk gaat dat niet lukken. Eén van beide krijgt namelijk de jaren. Bij de verdeling rekening houden met de financiële waarde van deze jaren is aan te raden.

Autoverzekering wijzigen na de scheiding

De autoverzekering moet eventueel gewijzigd worden, zoals een ander adres, tenaamstelling van de auto en een andere regelmatige bestuurder. De schadevrije jaren blijven gekoppeld aan de polis. Tot de verzekeringnemer aangeeft dat het anders moet. Het is aan de partners onderling om af te spreken wie de schadevrije jaren op naam krijgt. Zodra de partners onderling akkoord zijn over de verdeling, kan de verzekeraar verzocht worden om de schadevrije jaren eventueel over te dragen op de ex-partner.

Schadevrije jaren staan op één naam

De opgebouwde schadevrije jaren staan op naam van één van beide partners. Het feit dat jullie beide in de auto rijden speelt voor de toekenning geen rol. Als partner X de auto en de verzekering op naam heeft, bouwt hij of zij ook de schadevrije jaren op. Met een afstandsverklaring is het mogelijk om de schadevrije jaren over te dragen op de partner. De partner die de jaren niet krijgt begint weer met nul jaren, dus een hoge premie voor de autoverzekering.

Gevolgen van het overdragen van de schadevrije jaren

Bij een scheiding worden de auto en de autoverzekering op naam gezet van de partner die de auto houdt. Bij verkoop van de auto, krijgt de verzekeringnemer (diegene op wiens naam de polis staat) de schadevrije jaren. De gevolgen voor de andere partner moeten niet onderschat worden. Voor de premie maakt het een groot verschil of je nul of bijvoorbeeld vijf jaren opgebouwd hebt. Let hier op bij het verdelen van de gezamenlijke bezittingen.

Wat zijn de voorwaarden voor het overdragen?

Je kunt niet zomaar schadevrije jaren overdragen aan een ander. De ontvanger moet wel bijgedragen hebben aan de opbouw van de jaren. Overdragen aan de partner wordt niet moeilijk over gedaan. Je hoeft niet aan te tonen dat hij of zij ook in de auto reed waarin de jaren opgebouwd zijn. Met een afstandsverklaring kun je de schadevrije jaren overdragen aan de ex-partner. De term afstandsverklaring klinkt ingewikkeld en formeel, maar eigenlijk is het een eenvoudige verklaring waarin de verzekeringnemer aangeeft wie de jaren op naam krijgt.

Je kunt een brief opstellen waarin staat: “Ondergetekende verklaart de opgebouwde schadevrije jaren in de autoverzekering onder polisnummer xxxxxxx, over te dragen aan de hierna genoemde persoon. Ondergetekende verklaart ook afstand te nemen van de schadevrije jaren in de autoverzekering.” Vul dit aan met naam en adresgegevens, en stuur de verklaring naar de verzekeraar waar de autoverzekering nu loopt. De verzekeraar zal een bevestiging sturen. Klusje geklaard!


Laat een reactie achter


0 Reacties op "Scheiding: Wat zijn de gevolgen voor de schadevrije jaren?"