Klachten vervelend? Nee hoor, kom maar op!

Klachten vervelend? Nee hoor, kom maar op!

Door Redactie

Een collega vroeg mij vandaag: “Wat vind je leuker om te doen? Een tevreden klant bellen of een klacht oplossen?” Je zou verwachten dat ik het liefst de tevreden klant bel, maar niets is minder waar. Een complexe klacht oplossen, dat vind ik leuk! Nee, dit is geen grapje. De uitdaging zit in het uitzoekwerk en het resultaat: het vertrouwen van de klant terugwinnen.

Ook bij Allsecur gaat er wel eens iets mis

Allsecur wordt steeds groter. Steeds meer mensen sluiten bij ons een autoverzekering af. Onze service en klanttevredenheid zijn voor ons erg belangrijk en we doen er dan ook alles aan om onze klanten tevreden te houden, maar natuurlijk gaat er bij ons ook wel eens iets mis. Ook maken we vaker mee dat er iets verkeerd begrepen wordt of onze communicatie duidelijker kan. Over verzekeringen bestaan veel misverstanden. Het verschil maak je met hoe je daar mee omgaat.

Vertrouwen weg?

Als je een klacht indient bij Allsecur, heb je een slechte ervaring met onze service of ons product. Een klacht zie jij als laatste poging om het probleem met ons op te lossen. Vaak is je vertrouwen dan al weg. Het is erg gemakkelijk voor een bedrijf om je dan het antwoord “Nee, dat doen we niet”  te geven of de kop in het zand te steken. Dit lost de klacht alleen niet op en zal het vertrouwen van jou in het bedrijf al helemaal niet herstellen.

Van klanten kunnen we leren

Wij denken: van onze klanten kunnen we leren. Ons doel is dan ook om te voorkomen dat dezelfde klacht of opmerking vaker terugkomt. Vaak kunnen we het probleem al oplossen door je meer uitleg te geven over ons product. Het belangrijkste voor mij persoonlijk is dat je weer vertrouwen in ons krijgt en dat je merkt dat we je serieus behandelen. Elke klant, en dus ook klacht, is belangrijk! Jou laten weten dat we je serieus nemen is al het halve werk. Bovendien vind ik het persoonlijk een uitdaging om ervoor te zorgen dat je er een goed gevoel aan overhoudt.

Dus heb je een opmerking voor ons? Laat ons dan weten waar je mee zit. Problemen zijn er om opgelost te worden.


Laat een reactie achter


19 Reacties op "Klachten vervelend? Nee hoor, kom maar op!"

 1. Karin heeft op gereageerd

  Ik heb schaden gemeld voor mijn auto.
  Ik wil weten hoe het ervoor staatmaar krijg steeds te horen , ja , wij vinden de afhandeling ook te lang duren , u hoort snel van ons… maar al ik geen tel. Contact opneem hoor ik niets..
  Echt schandalig en het vertrouwen word er niet beter op.ik wacht al vanaf 13 oktober en weet nog steeds niets en heb een extra hoge telfoonrekening.
  Ik wilde een andere verzekering proberen en toen koos ik voor allsecure. Ik heb zwaar mijn twijfels of deze keuze goed is geweest.

  1. Joost van Namen heeft op gereageerd

   Beste Karin, erg vervelend om te horen dat je schademelding zo lang duurt en dat je nog niks van ons gehoord hebt. Een schadeafhandeling kan lang duren, omdat het van groot belang is dat er duidelijk wordt wie waar recht op heeft. Als je wilt weten hoe het met je melding staat, kunt je telefonisch contact opnemen met onze schadeafdeling. Zij zijn bereikbaar op 073-548 5000 (twee keer optie 2). Groeten, Joost van AllSecur

 2. I. Vergeer heeft op gereageerd

  Geachte mevrouw Naumann,
  Vol overtuiging schrijft u: “Klachten vervelend? Nee hoor, kom maar op!” Het doet mij deugd dat u plezier beleeft aan het (adequaat) afhandelen van klachten. Daarom daag ik u graag uit om tot een klantvriendelijke oplossing te komen in de volgende kwestie:
  Door aankoop van een andere auto in april 2013 heeft mijn partner, hierna te noemen verzekeringsnemer, twee autoverzekeringen tegelijkertijd bij jullie gehad; de oude auto moest na aanschaf van de andere auto nog verkocht worden.
  Tot mijn ontsteltenis constateerde ik onlangs dat u nog steeds premie incasseerde voor de verzekering van de oude auto die al sinds 26-07-2013 geen eigendom meer is van verzekeringsnemer. Omdat het op het moment van constatering al enige tijd is geleden dat de beëindiging verwerkt had moeten worden is voor verzekeringsnemer helaas niet meer achterhalen waar het fout is gegaan. Ofwel de opzegging van de oude autoverzekering is per abuis niet goed aan u doorgegeven, ofwel deze is bij het doorgeven niet goed in uw systemen verwerkt.
  Op 5 februari heb ik u direct na constatering de volgende mail gestuurd: **********************************************************************
  “Geachte heer/mevrouw,
  Graag uw aandacht voor het volgende:
  Bij controle van mijn administratie/betalingen constateerde ik dat de beëindiging van polis NUMMER* u kennelijk niet heeft bereikt en/of dat deze beëindiging niet correct is verwerkt in uw systemen.
  • Zoals u in het bijgaande vrijwaringsbewijs kunt zien is verzekeringsnemer NAAM* sinds 26-07-2013 geen eigenaar meer van het verzekerde voertuig met kenteken KENTEKEN*
  • Zodoende verzoek ik u vriendelijk om de verzekering alsnog (met terugwerkende kracht) te beëindigen en de vanaf 26-07-2013 in rekening gebrachte premie terug te storten.
  • Via MijnAllsecur heb ik zojuist het rekeningnummer gewijzigd: NUMMER*. Ik verzoek u vriendelijk om de premie voor polis NUMMER* voortaan van dit rekeningnummer te incasseren.
  Gelieve ook dit rekeningnummer te gebruiken voor het terugbetalen van de teveel in rekening gebrachte premie voor polis NUMMER*
  Wanneer u dit verzoekt hebt verwerkt ontvang ik graag een e-mail of schriftelijke bevestiging van u.
  Indien nodig dan kunt u mij op onderstaand telefoonnummer bereiken. Wanneer u rechtstreeks contact wilt opnemen met mijn partner NAAM* (verzekeringsnemer) dan kunt u bellen naar TELEFOONNUMMER*
  Alvast bedankt voor uw medewerking,..”
  *Persoonlijke- en klantgegevens in het bovenstaande bericht zijn door mij verwijderd vanwege openbare publicatie van dit bericht.
  **********************************************************************
  U doet dit verzoek als volgt af:
  “Bedankt voor uw e-mail.
  Wij hebben niet eerder een opzegging of vrijwaring van u ontvangen.
  De verzekering is beëindigd per 05-02-2014. We kunnen uw verzekering helaas niet met terugwerkende kracht beëindigen.
  Bij de RDW staat Allsecur tot 05-02-2014 geregistreerd als verzekeraar van de auto. Tot deze datum zijn wij verplicht om schade te betalen. Ook als de nieuwe eigenaar deze schade heeft veroorzaakt. Daarom hanteren we de datum waarop u heeft opgezegd als beëindigingsdatum. Hiervoor verwijzen wij u naar artikel 28 van de polisvoorwaarden (zie bijlage).
  U ontvangt nog een bevestigingsbrief van ons.”
  **********************************************************************
  Met ontsteltenis heb ik kennisgenomen van het feit dat u het kennelijk heel normaal vindt en het zelfs in uw voorwaarden opneemt dat verzekeringsnemer volgens uw klantonvriendelijke beleid (in casu een half jaar!) premie aan u heeft betaald voor een auto waarvan d.m.v. een vrijwaringsbewijs is aangetoond dat verzekeringsnemer sinds 26-07-2013 geen eigenaar meer is.
  Bovenstaande betekent dat u mijns inziens onrechtmatig ruim 160 euro onder u houdt en vervolgens nog het lef hebt om voor het astronomische bedrag van maar liefst 5,40 een factuur te sturen. Uiteraard is verzekeringsnemer om principiële redenen, u hebt hem immers al een veelvoud van dit bedrag ten onrechte afhandig gemaakt, niet voornemens om nog enig bedrag aan u te betalen voor deze verzekering. Inmiddels bedreigt u ons met een incassobureau, daarbij behorende kostenverhogende consequenties én aanmelding op een landelijke “zwarte lijst” van wanbetalers.
  Als vorens IK u aanmeldt op een “zwarte lijst” van klantonvriendelijke verzekeraars en/of uw praktijken verder wereldkundig maak via social media, consumenten(belangen)organisaties en/of Kifid geef ik u nog één kans.. Want het is voor u geen kwestie van niet kunnen, maar een kwestie van niet willen als het aankomt op met terugwerkende kracht de teveel in rekening gebrachte premie aan mij terug te betalen. Want dit is wel erg gemakkelijk “verdiend” voor u. Dat u een boete of administratiekosten in rekening brengt, bijvoorbeeld een bedrag overeenkomend met een maand premie, omdat verzekeringsnemer zelf niet actief heeft toegezien op tijdige verwerking van de beëindiging is aanvaardbaar, maar dat u zich het volledige bedrag toe-eigent niet!
  Kijkt u vooral ook even naar de voorwaarden van uw concullega’s. U bent een van de weinige (en mogelijk zelfs de enige!) maatschappijen die er dit soort praktijken op nahoudt. Andere maatschappijen beëindigen een verzekering bij ontvangst van een vrijwaringsbewijs zonder meer met terugwerkende kracht tot aan de datum op het vrijwaringsbewijs of kennen op zijn minst een coulance regeling die inhoudt dat de premie wordt terugbetaald (na aftrek van een “boete” of administratiekosten).
  In bredere zin hoop ik ook dat ik u met deze casus een aanzet geef om vanuit het perspectief van de klant een kritische blik te werpen op uw “Voorwaarden Auto 005”, in het bijzonder artikel 28.
  Het spreekt voor zich dat wij de nog actieve autoverzekering voor onze auto zullen beëindigen wanneer u niet tot een voor ons bevredigende oplossing kunt komen. Echter vertrouwen wij erop dat u naar bevindt van zaken zult handelen.

  Hoogachtend,
  I. Vergeer

  1. Marije Zandbergen heeft op gereageerd

   Beste I. Vergeer,
   Bedankt voor je kritische bericht. Ik heb je klacht doorgestuurd naar onze teamleiders. Zij zullen je klacht in behandeling nemen. Er wordt snel contact met je opgenomen om het bovenstaande met je te bespreken.
   Groetjes Marije

  2. Rebecca Naumann heeft op gereageerd

   Beste mevrouw Vergeer,

   Hartelijk bedankt voor uw reactie. Allsecur draagt service en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Ik streef er dan ook naar uw klacht correct af te handelen. In uw reactie tekent u bezwaar aan tegen de betaalde en nog openstaande premie voor uw beëindigde autoverzekering. De verzekering is op 5 februari 2014 beëindigd, terwijl de auto op 26 juli 2013 reeds is overgeschreven. U wenst restitutie van de door u te veel betaalde premie.

   Op 29 maart 2013 is de desbetreffende polis opgemaakt, als tijdelijke polis voor uw “oude” auto die nog niet verkocht was. De nieuwe auto werd verzekerd op uw bestaande polis. Helaas hebben wij geen opzegging mogen ontvangen. Hierdoor is er tot het telefonisch contact op 5 februari 2014 geïncasseerd.

   Ik heb de autogegevens opgevraagd en vastgesteld dat de betreffende auto per 16 augustus 2013 elders is verzekerd. Tot die tijd kan Allsecur bij schade echter aansprakelijk gesteld worden. Allsecur heeft ervoor gekozen om in de voorwaarden op te nemen dat een verzekering niet met terugwerkende kracht kan worden beëindigd. Enkel wanneer de auto vernietigd of gesloopt is of er sprake is van een administratieve fout aan onze kant, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Ik begrijp wel dat u de ontstane situatie als zeer vervelend ervaart.

   Gezien bovengenoemde wil ik u coulancehalve een eenmalige korting ter waarde van € 135,00 aanbieden op uw lopende polis. Deze korting zal dan worden verrekend met de eerstvolgende incasso’s. Indien u hiermee akkoord gaat kunt u dit laten weten door te reageren op het e-mailbericht dat ik u zojuist heb gestuurd.

   Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en uw klacht naar tevredenheid te hebben afgehandeld.

   Met vriendelijke groet,
   Rebecca Naumann

   1. I. Vergeer heeft op gereageerd

    Van klacht naar pluim! Op basis van bovenstaande reactie en contact via e-mail is mijn klacht naar mijn tevredenheid afgehandeld. Waarvoor dank aan mevrouw Naumann!

 3. Khalid heeft op gereageerd

  Beste Webcare Team,

  Vanaf begin december is de schadebehandelaar van Allsecur, de heer Mengelkamp, bezig met de schadeafhandeling.

  De heer Mengelkamp heeft mij in die twee maanden één keer te woord gestaan. En mij overigens medegedeeld dat er geen bijzonderheden waren en de schade snel zou worden afgehandeld.

  Tot mijn grote verbazing wil hij mij sinds ons laatste gesprek mij niet meer te woord staan. Hij geeft aan de callcenter medewerkers door wat hij te zeggen heeft en ik word niet doorverbonden. Er wordt mij verteld “de behandelaar is er mee bezig en hij kan geen tijdsindicatie geven wanneer de schade is afgehandeld”. Dit zinnetje kan ik inmiddels al dromen, aangezien mij dit al zeker tien keer -soms zelfs boos- is medegedeeld.

  Is het wellicht teveel gevraagd om mij een email te sturen of even te bellen, omdat het bijvoorbeeld iets langer duurt??

  Gistermiddag heb ik voor de zoveelste keer een poging gewaagd om de heer Mengelkamp een paar vragen te stellen. En of hij mij desnoods per email kan mededelen waarom de schadeafhandeling zolang duurt. Dit is wederom niet gelukt en bovendien is mij verzoek, op een onbehoorlijke wijze, geweigerd.

  Vanaf vandaag ben ik aan het bekijken welke juridische stappen ik kan ondernemen. Ik heb als rechtenstudent nooit gedacht mijn juridische kennis te hoeven gebruiken tegen mijn eigen autoverzekeraar. Een verzekeraar die de belangen van zijn klanten hoort te behartigen.

  Ik hoop dat jullie (Webcare Team) nog iets voor mij kunnen betekenen. Anders zal ik dit denk ik op een juridische manier moeten oplossen.

  Met vriendelijke groet,

  Khalid

  1. Marije Zandbergen heeft op gereageerd

   Beste Khalid,
   Bedankt voor je reactie. Ik stuur een berichtje naar de schade afdeling om na te gaan wat de status van je schademelding is. Dan wordt er snel contact met je opgenomen.
   Groetjes Marije

  2. Nicolle van Loon heeft op gereageerd

   Beste Khalid,

   Wij willen het graag voor je uitzoeken. Zou je ons je gegevens en/of het schadenummer willen mailen naar webcare@allsecur.nl? We zoeken het dan zo snel mogelijk voor je uit.

   Met vriendelijke groet,

   Nicolle van Loon

 4. Van Plateringen heeft op gereageerd

  Door een brief van de RDW ben ik er achter gekomen dat ik sinds 5 september niet meer verzekerd ben bij allsecur.
  Verbaasd neem ik contact op met de klantenservice, ik heb toch altijd netjes betaald?! “Nee mevrouw, u heeft de maand juli niet voldaan”krijg ik als antwoord. Dat is vreemd want ik heb geen betalingsherinnering ontvangen, niet per mail, of per post en ook geen telefoontje. Het lijkt mij ook vreemd dat ik om die reden ( augustus en september zijn namelijk ook gewoon betaalt ) geroyeerd word en daar niet van op de hoogte word gestelt????? Geroyeerd!!!!!! Het lijkt mij redelijk dat je daar iemand van op de hoogte stelt middels een aangetekende brief?! Ik rijd nu dus al ZES WEKEN onverzekerd rond, zonder dat ik dat weet!! ( Oktober is de premie gewoon afgeschreven dus ik weet niet beter of de verzekering loopt nog gewoon)
  Consequentie van het verhaal: geen enkele verzekeringsmaatschappij verzekerd mijn auto op dit moment en ik heb een boete van de rdw van 390 euro.

  Na contact met Allsecur om dit op te lossen ( donderdag, vrijdag en vandaag ) en het versturen van een email naar de klachtencomissie ( die belooft binnen 2 werkdagen met een antwoord te komen maar dit niet nakomt ) Ben ik eigenlijk de wanhoop nabij en zie dit als laaste middel om
  nog enigzins een gevoel klantenservice van Allsecur te krijgen.

  Ik hoor dus heel graag een oplossing van u.

  1. Gert heeft op gereageerd

   Geachte heer van Plateringen,

   Bij mij exact hetzelfde verhaal. Volgens de RDW op 27/12 niet verzekerd, hoewel ik wel voor die periode had betaald (incasso), maar in oktober niet had betaald. Blijkt dat ze nog mijn oude adres in het systeem hebben staan, en dat de adreswijziging bij Orion Direct (voorloper Allsecur) niet correct is afgehandeld.

   Allsecur googelt met hun administratie, en boeken de december betaling af tegen de openstaande betaling van oktober. Dit is geen correcte afhandeling, administratie technisch gezien…

   Ik vind het trouwens vreemd dat verzekeringsmaatschappijen geen link hebben met het gemeentelijke basis register, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en het CJIB. Die weten je nml. altijd wel te vinden…

 5. J.A Kotai heeft op gereageerd

  Ik had een schade aan mijn auto gehad ( een deuk in de achterste spatbord+deur ) en het werd gerepareerd bij een TOP-HERSTELLER, maar ik was niet tevreden mee, want de deuk kon je nog steeds duidelijk zien, de deur was scheef en de spuit-werk was heel lelijk, dus ik heb een expert ingeschakeld en hij zei ook dat het inderdaad geen goeie reparatie was dus ze hebben het opnieuw gerepareerd (Ik heb een advies gevraagd bij een ford-SERVICE en ze zeiden dat de deur moet compleet vervangen worden omdat het helemaal scheef is geworden ).Na de TWEEDE reperatie is het nog steeds heel lelijk, de deuk kan je nog steeds héél duidelijk zien , de deur is nu wat beter maar onderaan is het nog steeds scheef ( van vooraan naar achteraan wordt het kloof steeds breder met in totaal ca. 2cm ).Er werd wéér een expert ingeschakeld dat vandaag langs kwam naar de TOP-HERSTELLER en heeft de auto nog een keer bekeken.Ik liet hem de deur zien, dat nog steeds scheef staat, en hij gaf het toe dat de deur scheef is ( en de deur vast is ), maar hij zeide dat de reperatie goed is.En hij zeide dat ze niks meer aan de deur kunnen doen.Ik snap dit niet, de expert ziet het en geeft het ook toe dat de deur scheef is maar in het conclusie zei hij dat de auto goed gerepareerd is en dat ze met de deur niks verder kunnen en dat de deur nooit meer beter kan worden.
  Mijn vraag is : Waarom zegt de verzekeraar dat dit probleem de service moet oplossen terwijl de service zegt dat ze de deur niet kunnen vervanger , want de VERZEKERAAR het niet wilt betalen ( als ze de deur niet vervangen dan staat het scheef ) .Dit was de GOEDKOOPSTE manier voor ALLSECUR om de service te laten een beetje HAMEREN en INSTELLEN.
  Vraag 2 : Waarom kan ik niet een expert inschakelen van een FORD-service die niet bevriendt ( onafhankelijk ) is met de TOP-HERSTELLER en het is klantenvriendelijk en niet SERVICE-VRIENDELIJK en die de WAARHEID documenteert voor ALLSECUR ?
  Vraag 3 : Hoe en Wanneer wordt mijn probleem eindelijk opgelost?Vandaag heeft ALLSECUR gezegd dat als ik met de rapportage van de expert niet mee tevreden ben dan moet ik nog één andere expert inschakelen ( dat wordt de 3e keer ).Hoeveel keer moet nog de expert de auto komen bekijken om de deur te laten vervangen , want anders blijft het scheef waarmee ik niet tevreden ben !? Ik heb een VOLLEDIG CASCO VERZEKERING , waarom moet ik met iedereen discussieëren om de auto zo goed mogelijk te laten repareren!?
  Ik verwachtte dit niet van ALLSECUR dat de ”beste keuze 2012 autoverzekering” is.

  1. Jorik Knipping heeft op gereageerd

   Beste J.A. Kotai,

   Vervelend dat uw ervaring met de Tophersteller niet goed is. Ik neem graag contact met u op om dit probleem te bespreken. Zou u uw contactgegevens willen doorgeven zodat ik u terug kan bellen? Dit kan via de telefoon (073-548 5000) of e-mail. U kunt hierbij mijn naam noemen en dan zal ik zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

   Met vriendelijke groet,

   Jorik Knipping namens Allsecur

   1. J.A Kotai heeft op gereageerd

    Ik had een gesprek met Jorik Knipping en hij heeft geadviseerd om een CONTRA-EXPERT aan te vragen t.w.v € 500 incl. BTW van eigen kosten.Gefeliciteert voor deze hele goeie beslissing van Allsecur.Mijn oplossing was om mijn auto naar een kleine universele garage te brengen en daar werd met een gesloopte auto-deur het probleem PERFECT opgelost in één keer , namelijk de deur werd helemaal vervangen en perfect op zijn plaats gezet , t.w.v € 600 ! Daarom zal ik nooit FULL-CASCO betalen en daarom is het veel goedkoper om je auto gewoon bij een kleine garage te laten repareren als je schade hebt.

 6. Wouter van Bergen heeft op gereageerd

  Na de verhoging van de verzekering na de nieuwe postcode schade indeling of iets deregelijke en de assurantie beslasting (waar jullie niks aan kunnen doen) is na mijn verhuizing om de hoek mijn wederom mijn premie gestegen. Aan de ene kant logisch omdat de postcode veranderd en ik in een ander gebied zit. Maar als ik mijn gegevens online invul komt de premie gewoon 10,- goedkoper uit.
  Ik heb 2 auto’s verzekerd. de een is gelijk aan de nieuwe premie online en de ander is dus een flink stuk duurder.

  Na contact met de klantenservice konden ze niks doen….. enkel mij polis opzeggen en opnieuw afsluiten met als verlies mijn schadevrije maanden (niet jaren).
  Zeer slechte service, en dat terwijl ik elke maand een dikke 180,- kan overmaken naar jullie.

  Klacht indienen is niet te vinden op de site en kwam via google dit tegen.
  Voor mij is dit de laatste weg voor een evt. oplossing. En anders op zoek naar een nieuwe verzekering maar zeker niet bij jullie!

  1. Wouter van Bergen heeft op gereageerd

   Vandaag terug gebeld door Dhr. de Krijger.
   Deze heeft mij netjes te woord gestaan en mijn klacht besproken.

   Uiteindelijk zijn we tot een zeer nette oplossing gekomen.
   Wat mij tevreden stemt, en waardoor mijn vertrouwen in de professionaliteit terug is.

   Nogmaals bedankt voor de nette afhandeling! Dat mag namelijk ook gezegd worden naar aanleiding van de klacht eerder!

   Gr. Wouter

 7. Hanneman heeft op gereageerd

  Autoverzekering afgesloten, tijdje later bericht dat de schadevrije jaren niet door vorige verzekeraar in Roydata zijn gezet.
  Gebeld met voorgaande verzekeraar, daarna met Allsecur gebeld dd 7-1 en daar de toezegging gekregen dat ze dit de 21ste zouden checken.
  De volgende dag een email dat de premie aangepast wordt en dat het aantal schadevrije jaren op 0 gezet wordt.
  Hoezo afspraak? hoezo klantvriendelijkheid?
  Auto overgeschreven op de vrouw, dag (en nooit meer) Allsecur (uiteraard met de bijbehorende gratis reclame op ons Volvo forum)

  GROETJES… (en geen vriendelijke)

  1. Rebecca Naumann heeft op gereageerd

   Beste Hanneman,

   We vinden het erg jammer dat je een vervelende ervaring hebt met onze service. Wij zoeken dit graag verder voor je uit.

   Schadevrije jaren worden regelmatig door het systeem opgevraagd. Wanneer we na meerdere controles geen schadevrije jaren vinden wordt er een automatische e-mail verstuurd. Hierin wordt inderdaad aangegeven dat de jaren onvindbaar zijn en deze worden teruggezet naar 0. Ook verzoeken we mensen contact op te nemen met hun vorige verzekeraar, omdat de jaren mogelijk nog niet zijn vrijgegeven.

   Het is goed dat je contact hebt opgenomen met de vorige verzekeraar. Handmatig controleren we daarna de schadevrije jaren. Ik ben bang dat onze controle en de automatisch verstuurde e-mail elkaar hebben gekruist. Wij begrijpen dat dit vervelend kan overkomen en bieden hiervoor onze excuses aan. Wanneer wij de jaren naderhand vinden, worden deze alsnog toegepast op de polis.

   Indien gewenst kun je contact met ons opnemen via 073-5485000 en vragen naar mij, Rebecca.

   Met vriendelijke groet,
   Rebecca Naumann namens AllSecur

   1. arie heeft op gereageerd

    ik heb precies het zelfde probleem over de schadevrij jaren.
    jullie hebben orion direct overgenomen,die heeft de verkeerde gegevens doorgeven aan jullie.
    nu kwam ik er achter dat ik maar 5 schade vrije jaren heb.
    i.p.v 10 .
    vind gewoon raar dat jullie niet de roy-data nakijken alvoor jullie een nieuwe polis aanmaken!!
    ik denk dat ik maar ga overstappen en kijken of de nieuwe verzekering me beter kan helpen!!