Juridische informatie

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Allsecur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de informatie is ontstaan. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor sites die wij niet onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Allsecur mag de inhoud van deze site zonder kennisgeving wijzigen.

Kopieren niet toegestaan

De afbeeldingen, (handels)namen, logo’s en teksten op deze site zijn ons exclusieve eigendom, of voeren wij in licentie. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allsecur (delen van) de inhoud van deze site over te nemen.

Vergunning

De instellingen die op deze site vermeld worden, hebben – voor zover noodzakelijk – een vergunning gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Allsecur zelf is als onderdeel van Allianz Benelux N.V. bij de AFM geregistreerd onder nummer 12042158. We zijn gevestigd in Den Bosch en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59395435.

E-mail Disclaimer

Alle informatie die wij per e-mail (en bijlagen) versturen is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en diegene die van de geadresseerde(n) toestemming krijgen om dit bericht te lezen. Gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie in de e-mail (en de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Ontvangt u een bericht per ongeluk? Neem dan contact op met de afzender en vernietig het bericht (en bijlagen).

Any information transmitted by means of this email (and any of its attachments) is intended exclusively for the addressee or addressees and for those authorized by the addressee or addressees to read this message. Any use by a party other than the addressee or addressees is prohibited. The information contained in this email (or any of its attachments) may be confidential. If you have received this message in error, please contact the sender and destroy this message (and any of its attachments).

Informatie slechts indicatief

Op deze site gaan wij uit van algemene uitgangspunten, die wellicht niet (allemaal) op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De informatie op deze site is daarom indicatief en kan gewijzigd worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie:

Klachten

We houden van tevreden klanten. Daarom doen we iedere dag ons best voor. Bent u toch niet tevreden over onze dienstverlening? Meld dan uw klacht via klacht@allsecur.nl.
Wat kunt u van ons verwachten?

We gaan direct met uw klacht aan de slag en doen er alles aan om deze naar tevredenheid op te lossen. Omdat wij zorgvuldig omgaan met uw klacht en soms een paar dingen moeten uitzoeken, kunnen wij u niet direct antwoord geven. U ontvangt van ons uiterlijk binnen 10 werkdagen een reactie.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan onze directie. Toch nog niet tevreden? Dan kunt u dit melden bij het onafhankelijke Kifid. Deze stichting bemiddelt tussen u en Allsecur en neemt eventueel een bindende beslissing:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meningsverschillen

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele meningsverschillen door, of in verband met deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.