Gedragscode reacties

Om dit blog beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, zijn gebruiksvoorwaarden opgesteld waar iedere bezoeker van dit blog zich aan moet houden.

Gebruiksvoorwaarden

 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.
 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
 • Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
 • Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op dit blog of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of hierbij gebruik te maken van hyperlinks naar websites.
 • Het is niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar één (1) keer worden geplaatst.
 • Belastende beweringen dienen altijd te worden onderbouwd.
 • Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde ‘schreeuwen’) is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.
 • Het is gebruikers niet toegestaan te chatten op de blog.
 • Het is niet toegestaan om foto’s (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op dit blog te plaatsen.
 • Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.
 • Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen (zogenaamde tempmail).

Modereerbeleid

Allsecur voert een eigen modereerbeleid. Dit modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Een (scherpe) discussie moedigt Allsecur alleen maar aan. Als blijkt dat een bezoeker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, behoudt Allsecur zich het recht voor om bijdragen te verwijderen.